جستجو

راه اندازی 6 واحد مستقل 1888جهت پاسخگويي به درخواست شهروندان در سامانه ها image


با توجه به ضرورت پاسخگويي سريع و شفاف به درخواست شهروندان و درراستای  اجراي طرح دريافت غير متمركز پيام هاي شهروندان در سامانه1888، طي جلسات  هم انديشي و هماهنگي مسئول سامانه نظارت همگاني اداره كل بازرسي شركت واحد با سامانه نظارت همگانی شهرداري تهران، ضمن راه اندازی 6 واحد مستقل جهت  پاسخگويي به درخواست  شهروندان در سامانه ها، اقداماتی  به شرح زیر صورت گرفته است :

1-     دسته بندی موضوعات با هدف رسيدگي به پيام هاي فوري شهروندان نظیر: نظافت ، پارك در سطح معابر ، فعاليت خارج از مسير تعيين شده ، تأخير و همچنين كمبود اتوبوس.

2-     نظارت مسئول سامانه 1888 اداره مرکزی  بر6 واحد پاسخگویی در  سامانه ها، همچنین تهيه كارتابل جهت ثبت پيام هاي 1888 براي مراكز موصوف .

3-     آموزش كارشناسان مربوطه در نحوه جوابدهي و اقدامات لازم جهت رسيدگي و پاسخگويي به شهروندان.

4-     نصب و راه اندازي تلفن مايتل توسط كارشناسان انفورماتيك سامانه نظارت همگاني بازرسي شهرداري در دفاتر مذكور با نظارت مديران بازرسي سامانه هاي تندرو.

5-      بازديد از سامانه نظارت همگاني 1888 بازرسي شهرداري ، جهت آشنايي هر چه بيشتر كارشناسان با ساختار ، وظايف ، عملكرد ، فعاليت ها و مسئوليت هاي آن سامانه.
print

تعداد بازدید کنندگان:274

rating
  نظرات