جستجو

آگهي مناقصه عمومي شماره 8 سال 1398 (دو مرحله ای)
17/08/2019 08:42:45 ق.ظ


شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر 2 قلم انواع فیلتر مورد نیاز اتوبوسهای   یانگ من و کینگ لانگ خود را از طریق مناقصه عمومی از تولید کنندگان معتبر داخلی و دارای صلاحیت خریداری نماید. لذا اشخــاص حقــوقی واجد شرایط می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77895305 و 77447092 داخلی 150و151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی به آدرس : ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 09/06/98 به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 10/05/98 باز و قرائت خواهد گرديد. لازم بذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد.

1-فیلتر کاغذی بیرونی یانگ من و کینگ لانگ     3240 عدد

2-فیلتر نمدی درونی یانگ من و کینگ لانگ        3240 عدد

print
rating
  نظرات