حبیبه ساوه دورودی

تحصیلات
  • کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی، کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، کارشناسی حقوق
سوابق اجرایی
  • مدیر اجرایی و دبیر تحریریه نشریه اتوبوسرانی تهران
  • مدیر روابط عمومی سازمان پایانه ها و پارک سوار های شهرداری تهران
  • مدیر توسعه منابع انسانی و سرپرست امور دعاوی
  • مشاور مدیر عامل و مدیر روابط عمومی اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)