آگهي فراخوان عمومي شناسائي و جذب سرمايه گذار
تعداد بازدید: 270 | تاریخ انتشار: دوشنبه 22 دی 1399
برای تأمین مالی، خرید و بهره­برداری از 50 دستگاه اتوبوس برقی به روش تأمین، تملک و بهره­برداری ( BOO ) با استفاده از ظرفیت تبصره 19 قانون بودجه سال 1399 کل کشور

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نظر دارد تأمین مالی، تأمین و بهره برداری از 50 دستگاه اتوبوس برقی از طریق مشارکت بخش عمومی و خصوصی را در ازای تخصیص بخشی از درآمد حاصل از بهره برداری از خطوط اتوبوس برای دوره زمانی معین به روش BOO و با استفاده از ظرفیت تبصره 19 قانون بودجه سال 1399 کل کشور با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید:
 الف) شرح مختصری از پروژه:
•    موضوع پروژه: تأمین مالی، تأمین و بهره برداری از تعداد 50 دستگاه اتوبوس (به میزان 75% آورده سرمایه گذار بخش خصوصی) و طول مدت قرارداد 20 سال 
•     دوره تأمین: حداکثر 10 ماه خواهد بود.
•    دوره بهره¬برداری تجاری: حدوداً 20 سال بر اساس مدل مالی پیشنهادی سرمایه پذیر
•    محل اجرا: یکی از خطوط اعلامی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه.
•    نحوه تأمین مالی: مبلغ كل طرح، حدود 5600 میلیارد ریال معادل 18 ميليون يورو می باشد که از این مقدار 25% از کل هزینه‏ های تأمین اتوبوس ها به صورت كمك بلا عوض در تعهد دولت از محل تبصره 19 قانون بودجه سال 1399 خواهد بود و سهم مشارکت سرمایه گذار شامل 75% از هزینه تأمین در قالب آورده سرمایه گذار، تسهیلات و ... می باشد. 
•    نحوه بازگشت سرمایه: بازگشت اصل و سود سرمايه گذاري از محل درآمد مستقیم فروش بلیط و سایر درآمدهای جانبی شامل درآمد حاصل از ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و درآمدهای حاصل دیگر خواهد بود.
ب) شرایط کلی برای سرمایه گذاری: سرمایه گذار یا کنسرسیومی از سرمایه گذاران با داشتن سابقه اجرایی و مدیریتی قابل قبول در حمل و نقل شهری و توان تأمین و تخصیص سرمایه مورد نیاز برای تأمین و بهره برداری به روش تأمین، تملک و بهره برداری (BOO) را عهده¬دار خواهد بود.
تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند تا حداکثر ساعت 14 روز چهارشنبه 08/ 11/ 99 جهت دریافت اسناد با در دست داشتن نامه اعلام آمادگی به اداره بازرگانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به آدرس: بالاتر از میدان رسالت، خیابان هنگام، ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مراجعه نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 77181533 با پیش شماره 021 تماس حاصل نمایند.
د) زمان و محل تحویل مدارک درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده به صورت در بسته و ممهور به مهر شرکت کننده‏گان تا حداکثر ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 15/ 11/ 99 و محل تحویل اداره حراست شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به آدرس بالاتر از میدان رسالت، خیابان هنگام، ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، طبقه دوم، اداره کل حراست، اتاق شماره 1 می باشد.
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

 


 

بازگشت