علیرضا پاکزادیان

تحصیلات
  • کارشناسی ارشد مدیریت تحول
سوابق اجرایی
  • معاون دبیرخانه مرکزی
  • رئیس دفتر معاونت منابع انسانی
  • کارگزینی ویژه مدیران
  • معاون مدیر کل کارگزینی
  • عضو کمیته طبقه بندی مشاغل
  • نماینده کارفرما در امور شوراها
  • رئیس کمیته انضباطی اداره مرکزی
  • مدیر کل منابع انسانی
  • معاون توسعه منابع انسانی اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)