فاطمه اعرابی

تحصیلات
  • کارشناسی حقوق
سوابق اجرایی
  • مسئول دعاوی و املاک اتوبوسرانی تهران
  • مدیر حقوقی اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)