سرويس رسانی سامانه معلولين وجانبازان به مركز نگهداري و توانبخشي سالمندان توحيد

سرويس رسانی سامانه معلولين وجانبازان به مركز نگهداري و توانبخشي سالمندان توحيد

209 | چهارشنبه 12 مهر 1396

با هدف تقويت آرامش دروني ، كاهش اضطراب در قشر سالمند  و ارج نهادن به ایشان ،به مناسبت  روز جهاني سالمند  در مورخه 4/7/96 مركز نگهداري و توانبخشي سالمندان توحيد با همكاري سامانه معلولين وجانبازان اقدام به بر گزاری  تور زيارتي حضرت شاه عبدالعظيم حسني (ع)  نمود.

در این مراسم آن سامانه با اختصاص يك دستگاه اتوبوس مناسب سازي شده سرویس رسانی به این عزیزان را بر عهده داشت.