بازديد مديرکل بازرسي از مسير و ايستگاه هاي  خطوط تندرو

بازديد مديرکل بازرسي از مسير و ايستگاه هاي خطوط تندرو

 

202 | جمعه 13 دی 1398

به منظور بررسی وضعیت مسیر و ایستگاه های  خطوط تندرو و همچنین شناسايي نقاط ضعف و قوت ، مديرکل و معاونین اجرایی اداره بازرسي از اين خطوط بازديد نمودند .