با هدف راه اندازی موزه شرکت واحد اتوبوسرانی صورت گرفت:

با هدف راه اندازی موزه شرکت واحد اتوبوسرانی صورت گرفت:

بازديد مدير عامل شرکت از سامانه جانبازان و معلولين

281 | شنبه 28 تیر 1399

به گزارش روابط عمومی سامانه جانبازان و معلولين؛ مهندس محمود ترفع مدير عامل شركت واحد در تاریخ 22/04/99 با هدف اطلاع از عملکرد سامانه و همچنین اطلاع از وضعیت اتوبوس هاي قدیمی شرکت، از محل نگهداری این اتوبوس ها در سامانه جانبازان و معلولين بازديد نمود.

 گفتنی است؛درجریان این بازدید مدیرسامانه گزارشي از عملكرد سامانه به ايشان ارائه کرد.در ادامه مهندس ترفع ضمن دیدار وگفتگو با تعدادی از کارکنان سامانه، از زحمات ایشان در خدمت رسانی به افراد کم توان و ناتوان تشكر نمود.