در سامانه تندرو4 انجام شد :

در سامانه تندرو4 انجام شد :

گراميداشت هفته بسيج

192 | چهارشنبه 05 آذر 1399

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو4؛ به مناسبت آغاز هفته بسيج، پايگاه مقاوت بسيج سامانه باشعار"بسيج، پيشرو خدمت و اميدآفرين" نسبت به آذین بندی محوطه و ساختمان ها، برپايي نمايشگاه عكس از رزمندگان و شهداءگرانقدر، شعارنويسي بر روي اتوبوس ها و ضدعفوني پايانه ها درجهت مبارزه با ويروس كرونا، اقدام کرد.