در سامانه جانبازان و معلولین انجام شد:

در سامانه جانبازان و معلولین انجام شد:

پیام تبریک به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت

150 | شنبه 15 آذر 1399

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو 5 ؛ به مناسبت روز جهانی معلولان پيام تبريك مدیر سامانه به این عزیزان در خودرو هاي ون جهت رويت مشتركين نصب شد .