در سامانه جانبازان و معلولان صورت گرفت:

در سامانه جانبازان و معلولان صورت گرفت:

طرح پرداخت الكترونيكي كرايه عملیاتی شد

195 | شنبه 15 آذر 1399

به گزارش روابط عمومی سامانه جانبازان و معلولین به منظورتكريم ارباب رجوع ، افزايش رضايتمندي شهروندان وحذف پول نقد از چرخه خدمات رساني سامانه و سيستمي نمودن پرداخت كرايه طرح پرداخت الكترونيكي كرايه (QR) عملیاتی شد در این اقدام، تعداد 4 تراكت منقوش به باركد در قسمتهاي مختلف خودرو از جمله ستونهاي وسط خودرو، پشت صندلي شاگرد و شيشه جلو نصب شده است که اين باركدها حاوي اطلاعاتي از قبيل كد راننده خودرو و مبلغ كرايه بوده و هر مشترك پس از نصب نرم افزار ezpay بر روي گوشي همراه خود می تواند از طريق اسكن باركد  كرايه خود را پرداخت کند.
 امكان تسويه حساب هفتگي و يا روزانه بيش از يك نيمراه با يكبار استفاده از نرم افزار، شناسايي پيامكهاي دريافت كرايه ارسالي از سوي مشتركين، اطلاع رانندگان از تسويه كرايه توسط مشترك وامكان رويت ليست تراكنش روزانه مشتركين توسط امور مالي برای تسويه حساب ماهانه نيز از دیگر مزاياي طرح پرداخت كرايه از طريق اين سيستم است.