انتصاب

انتصاب

265 | شنبه 22 آذر 1399

طی حکمی از سوی محمود ترفع، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، امير عمو رمضان زاده به عنوان مدیركل بهره برداري منصوب شد.

 

گفتنی است؛ ایشان از تاریخ 99/06/16 به عنوان سرپرست اداره كل بهره برداري فعالیت داشتند.