توسط مدیر سامانه تندرو 5 صورت پذیرفت:

توسط مدیر سامانه تندرو 5 صورت پذیرفت:

بازديد از سامانه جانبازان و معلولين

254 | یکشنبه 21 دی 1399

به گزارس روابط عمومی سامانه تندرو5 ؛ مهندس کریمی مدیر سامانه در تاریخ 20 دی ماه از پروژه هاي درحال اقدام سامانه جانبازان و معلولین بازدید کرد.

گفتنی است؛ در این بازدید، طی جلسه ای که برگزار شد،  نقطه نظرات مطروحه در خصوص سرویس رسانی مطلوب تر به مشترکین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.