در حوزه مقاومت بسیج شهدای شرکت واحد انجام شد:

در حوزه مقاومت بسیج شهدای شرکت واحد انجام شد:

برگزاری جلسه اعضاي اركان گردان2 بيت المقدس  

96 | یکشنبه 12 بهمن 1399

   به گزارش روابط عمومي حوزه مقاومت بسيج شهداي شركت واحد اتوبوسراني؛ به منظورجمع بندي برنامه هاي سال جاري و برنامه ريزي اقدامات سال1400، جلسه اي با حضور ميرفخرايي فرمانده گردان دوم عاشورا و اعضاي اركان گردان2 بيت المقدس   در شرکت واحد برگزار شد.

   گفتنی است؛ در این جلسه، میر فخرایی از زحمات بسيجيان سامانه ها در امر گندزدايي و ضدعفوني معابر، ايستگاه ها، داخل اتوبوس ها، محوطه سامانه ها  و همچنین توزيع ماسك بين مسافرين، قدردانی کرد.