به منظور نظارت برنحوه عملكرد پرسنل يگان اجرائیات شرکت واحد انجام شد:

به منظور نظارت برنحوه عملكرد پرسنل يگان اجرائیات شرکت واحد انجام شد:

بازديد ميداني فرمانده اجرائیات  

217 | دوشنبه 13 بهمن 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؛ سرهنگ سبزواری و تعدادی ازکارکنان انتظامي اجرائیات شرکت واحد ضمن بازدید از نحوه عملكرد پرسنل يگان مستقردرسامانه های دو ،چهار و شش، اداره مركزي، انباروفادار، توقفگاه تهرانپارس، شيرپاستوريزه، توقفگاه جنت آباد، توقفگاه سرخه حصار، چهارراه و ميدان وليعصر(عج)، آموزش هاي لازم را در خصوص حفاظت از اماكن، تاسيسات و همچنين استفاده از ماسك، به نگهبانان ارائه کردند. 

گفتنی است؛در این بازدید، سرهنگ سبزواری با مديران سامانه های تندرو 3, 4 نیز دیدار و گفتگوکرد.