در شب گذشته انجام شد:

در شب گذشته انجام شد:

بازدید معاون اجرايي اداره كل بازرسي از توقفگاه ها وخطوط

181 | پنجشنبه 16 بهمن 1399

به گزارش روابط عمومي اداره كل بازرسي شركت واحد اتوبوسراني؛ سليماني معاون اجرايي اداره كل بازرسي، از توقفگاه هاي سامانه 2 ، 5 ، شهيد عزيزي، سامانه جانبازان و معلولين، منطقه 9 ، خطوط تندرو يك ، سه و همچنين پايانه هاي آزادي و تجريش بازديد کرد.

گفتنی است؛دراین بازدید معاون اجرایی اداره کل بازرسی ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت نقاط موصوف، موارد را طي گزارشي به مسئولين امر ارسال کرد.