اطلاعیه

اطلاعیه

376 | ﺳﻪشنبه 28 بهمن 1399

 معاونت توسعه منابع انسانی شرکت واحد طی اطلاعیه ای اعلام کرد؛ آن دسته از کارکنانی که برای اخذ معرفی نامه جهت مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد، با مشکل مواجه شدند، می‌توانند به واحد رفاه محل خدمت خود مراجعه و نسبت به دریافت معرفی نامه فیزیکی اقدام نمایند.

در این اطلاعیه آمده است: فهرست کارکنان در سیستم بر خط بیمه آسیا در حال ثبت می باشد و صدور معرفی نامه فیزیکی تا انجام کامل ثبت اسامی در سیستم مذکور به منظور رفاه حال کارکنان صورت می‌گیرد.