باهمکاری واحد HSE سامانه تندرو 4 صورت پذیرفت:

باهمکاری واحد HSE سامانه تندرو 4 صورت پذیرفت:

استقرار پایگاه تست سریع کرونا درپايانه معين و پايانه كاوه 

147 | دوشنبه 04 اسفند 1399

به گزارش روابط عمومي سامانه تندرو4؛ به منظور قطع زنجيره ویروس كرونا وشناسایی سریع افراد مبتلا، با همکاری واحد HSE سامانه با دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهرسالم، پایگاه تست سریع کرونا در تاریخ های 28 و 29 بهمن درپايانه معين و كاوه مستقر شدند.

گفتنی است، طرح مذکور که در قالب طرح شهيد حاج قاسم سليماني به اجرا درآمد، ویژه مسافران اتوبوسرانی و به صورت رایگان انجام شد.

 

 

 

 

 

\