به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت حضرت امام علی (ع) صورت پذیرفت:

به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت حضرت امام علی (ع) صورت پذیرفت:

آذین بندی ساختمان اداره كل بازرسي 

105 | چهارشنبه 06 اسفند 1399

به گزارش روابط عمومي اداره كل بازرسي شركت واحد؛ به مناسبت فرارسيدن سالروز ولادت حضرت امام علی (ع) و روز پدر، بازرسی با نصب پرچم و بنر نسبت به آذین بندی ساختمان و دفاتر اداری، اقدام کرد.