توسط حوزه بسيج شهداي شرکت واحد انجام شد:

توسط حوزه بسيج شهداي شرکت واحد انجام شد:

برگزاري اولين جلسه طرح قرارگاه قرآني نور

67 | یکشنبه 17 اسفند 1399

به گزارش روابط عمومي حوزه مقاومت بسيج شهداي شرکت واحد؛ به منظور تحقق منويات مقام معظم رهبري در حوزه ترویج  فرهنگ و معارف قرآني، در اسفند ماه اولین جلسه طرح قرارگاه قرآني نور با حضور فرمانده و مسئولین حوزه مقاومت بسیج شهداي شرکت واحد و همچنین فرماندهان پايگاه هاي تابعه، در مسجد سامانه تندرو3 برگزار شد.