کمک های مومنانه کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

کمک های مومنانه کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

74 | پنجشنبه 21 اسفند 1399

همزمان با عید بزرگ مبعث رسول اکرم (ص)، کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران،کمک های مومنانه خود را به نیازمندان اهداء کردند.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؛ مرحله پنجم رزمایش مواسات، همدلی و کمک های مومنانه کارکنان شرکت واحد انجام شد.

 

در اجرای این طرح، کمک های ارسالی کارکنان این شرکت در قالب بسته های معیشتی توسط حوزه مقاومت بسیج و با اعزام دو دستگاه نیسان، در میدان امام حسین (ع)، تحویل مبادی ذیربط شد.