در مراسم تقدیر از رابطین خبری بازرسی صورت پذیرفت:

در مراسم تقدیر از رابطین خبری بازرسی صورت پذیرفت:

    انتخاب روابط عمومي اداره كل بازرسي شرکت واحد به عنوان رتبه برتر

183 | ﺳﻪشنبه 26 اسفند 1399

 به گزارش روابط عمومي اداره كل بازرسي شركت واحد اتوبوسراني؛ به منظور تقدیر از نفرات برتر رابطین خبری، جلسه هم انديشي و ارزيابي رابطين خبري بازرسي در تاریخ 24 اسفند با حضور مديران، مسئولان و همچنین رابطين خبري معاونت ها، سازمان ها، شركت ها، ادارات كل، مناطق ، سامانه 137 و 1888 در سالن كنفرانس شهرداري تهران برگزار شد.

   گفتنی است؛ در این مراسم، حميدرضا سدهي مدیر روابط عمومي اداره كل بازرسي شركت واحد اتوبوسراني در سطح سازمان ها ، شركت ها و ادارات كل رتبه برتر را کسب کرد، به همین منظور از ایشان با اهداء لوح، تقدیر به عمل آمد.