توسط اداره کل بازرسی انجام شد :

توسط اداره کل بازرسی انجام شد :

آذین بندی و چیدن سفره هفت سین

125 | پنجشنبه 28 اسفند 1399

به گزارش روابط عمومي اداره كل بازرسي شركت واحد اتوبوسراني، همزمان با روزهاي پاياني سال 1399 و استقبال از بهار 1400 و مصادف شدن با ميلاد سه اسوه عالم بشريت حضرت امام حسين(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) و حضرت زين العابدين(ع)، اداره كل بازرسي نسبت به آذين بندي ساختمان و چيدن سفره هفت سين اقدام کرد.