انتصابات جدید در شرکت واحد

انتصابات جدید در شرکت واحد

321 | شنبه 21 فروردین 1400

طی احکام جداگانه ای از سوی محمود ترفع، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران،  حامد مقدسی به عنوان مدیر سامانه تندرو یک، کیومرث جمالی پناه به عنوان مدیر سامانه تندرو سه  و ايرج لطفي زاده به عنوان مدیر امور اجرایی شب شرکت واحد اتوبوسرانی تهران منصوب شدند.


 گفتنی است؛ کیومرث جمالی پناه از تاریخ 99/10/29 به عنوان سرپرست سامانه تندرو سه و حامد مقدسی از تاریخ 99/10/29 به عنوان سرپرست سامانه تندرو یک فعالیت داشتند.