مسافرگیری در ۳ ایستگاه اتوبوس خط ٧ به حالت عادی بازگشت

مسافرگیری در ۳ ایستگاه اتوبوس خط ٧ به حالت عادی بازگشت

مسیر ویژه اتوبوس‌های تندرو خط هفت از ایستگاه قدس تا ایستگاه میدان ولیعصر (عج) جنوبی که  به علت انجام عملیات عمرانی مسدود شده بود ، بازگشایی شد.

123 | دوشنبه 23 فروردین 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به علت سنگ‌فرش کردن تقاطع خیابان زرتشت-ولیعصر (عج)، بخشی از مسیر ویژه اتوبوس‌های تندرو در مسیر حرکتی شمال به جنوب خط هفت (راه آهن-تجریش) مسدود شده بود و به این علت مسافرگیری در ایستگاه های قدس، ولی عصر (عج) شمال و جنوب انجام نمی شد که پس از پایان عملیات عمرانی خدمات رسانی در این خط به حالت عادی بازگشت.