به منظور پیشگیری از شیوع بيماري كرونا انجام شد:

به منظور پیشگیری از شیوع بيماري كرونا انجام شد:

   برگزاري جلسه كميته بحران در سامانه تندرو 2

116 | ﺳﻪشنبه 24 فروردین 1400

   به گزارش روابط عمومي سامانه تندرو 2؛ با توجه به شیوع بيماري کرونا و اعلام وضعيت قرمز در شهر تهران و اهميت ناوگان حمل و نقل عمومي در پيشگيري از انتقال ويروس كرونا، در تاریخ 22 فروردین جلسه اي با حضور مسئولان در دفتر مدیریت برگزار شد.

   گفتنی است؛ در اين جلسه، حاضرین در خصوص نظارت دقيق تر بر اجراي ضد عفونی اتوبوس ها ی بخش عمومی و خصوصی، حضور نيروهاي بسيجي در ايستگاه هاي پرتردد و تذكر به افراد فاقد ماسك در هنگام ورود به اتوبوس و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، به تبادل نظر پرداختند.