درسامانه تندرو 2 برگزار شد:

درسامانه تندرو 2 برگزار شد:

   توديع و معارفه  مدير بازرسي

128 | شنبه 04 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو 2؛آیین تکریم و معارفه مدير بازرسي سامانه با حضور مسئولان سامانه و مدير کل بازرسي برگزار شد.

گفتنی است؛در اين مراسم محمدرضا انصاري به عنوان مدیر بازرسی سامانه دو منصوب شد.