درسامانه تندرو 4 برگزار شد:

درسامانه تندرو 4 برگزار شد:

   توديع و معارفه مدير بازرسي

146 | شنبه 04 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو 4؛آیین تکریم و معارفه مدير بازرسي سامانه با حضور مسئولان سامانه و مدير کل بازرسي برگزار شد.

گفتنی است؛در اين مراسم بهزاد فرزانه نيا به عنوان مدیر بازرسی سامانه چهار منصوب شد.