درسامانه تندرو 5 صورت پذیرفت:

درسامانه تندرو 5 صورت پذیرفت:

   تقدير از عوامل تعميرگاه سيار پايانه آزادي

103 | یکشنبه 05 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومي سامانه تندرو5؛ در تاریخ 4 اردیبهشت ماه مدير از عوامل تعميرگاه سيار پايانه آزادي تقدير کرد.

گفتنی است؛در اين مراسم، از زحمات ارزنده نصرت لطفي ملاقاسم و رضا بابايي در انجام ماموریت های محوله با اهداي لوح، تقدير به عمل آمد.