به مناسبت هفته سلامت در سامانه تندرو 3 انجام شد:

به مناسبت هفته سلامت در سامانه تندرو 3 انجام شد:

انجام تست غربالگري ویروس کرونا

64 | چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو 3؛ در ادامه طرح غربالگري كاركنان با هدف قطع زنجيره ویروس کرونا، با همكاري واحد HSE سامانه و اداره سلامت شهرداري منطقه چهار، کارکنان مورد غربالگري قرار گرفتند.

گفتنی است؛ در این طرح ضمن برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با روش های پیشگیری از ویروس کرونا، ماسك و مواد ضدعفوني بین کارکنان داراي ريسك بالا توزيع شد .