به مناسبت فرارسیدن روز شوراها انجام شد:

به مناسبت فرارسیدن روز شوراها انجام شد:

تقدير از اعضای شوراي اسلامي كار سامانه تندرو 6

106 | شنبه 11 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو6؛ به مناسبت فرارسیدن 9 ارديبهشت ماه روز شوراها، طی مراسمی مدير ازاعضای شوراي اسلامی کار سامانه با اهداي شاخه گل، تقدير کرد.