به مناسبت روز شوراها انجام شد:

به مناسبت روز شوراها انجام شد:

تقدير از اعضای شوراي اسلامي كار سامانه تندرو 1

103 | یکشنبه 12 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو1؛ به مناسبت فرارسیدن 9 ارديبهشت ماه روز شوراها، طی مراسمی مدير ازاعضای شوراي اسلامی کار سامانه با اهداي شاخه گل و لوح، تقدير کرد.