در سامانه تندرو 5 انجام شد:

در سامانه تندرو 5 انجام شد:

برپايي سفره اكرام و توزيع افطاري

91 | یکشنبه 12 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو 5؛ به مناسبت  ميلاد امام حسن مجتبي(ع)،  بسيج سامانه  ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی نسبت به برپايي سفره اكرام و توزيع افطاري بين شهروندان و اتوبوسرانان در پايانه جنت آباد شمالي اقدام کرد.