در سامانه تندرو 5 انجام شد:

در سامانه تندرو 5 انجام شد:

تقدير از رانندگان برتر اتوبوسراني

105 | یکشنبه 12 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو 5؛ به مناسبت روز کارگر، با حضور معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري منطقه 5 و رئيس اداره آموزش و مدير اتوبوسراني  شهرداري منطقه 5 از رانندگان برتراتوبوسراني و تاكسيراني تقدير به عمل آمد .

گفتنی است؛در اين مراسم ، از ساسان كرمي ، عليرضا صنعت گر و محسن درودياني  با اهداي لوح، تقدير بعمل آمد.