توسط مدیر بازرسی سامانه تندرو 5 صورت پذیرفت:

توسط مدیر بازرسی سامانه تندرو 5 صورت پذیرفت:

بازديد ازتوقفگاه جنت آباد

131 | جمعه 17 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومي اداره كل بازرسي شرکت واحد؛ مدير بازرسي سامانه به منظور آشنایی بیشتر با مراحل انجام کار ازتوقفگاه جنت آباد بازديد کرد.

گفتنی است؛ در این بازدید که با همراهی کریمی مدیر سامانه صورت پذیرفت در خصوص تسهیل در روند کارها تصمیماتی اتخاذ شد.