در سامانه تندرو 6 انجام شد:

در سامانه تندرو 6 انجام شد:

بازديد مدير از توقفگاه ها و دفاتر

85 | جمعه 17 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو6؛ به منظور بررسی نحوه انجام امور و تکریم کارکنان، در تاریخ 15 اردیبهشت ماه مدیر به همراه مسئولان از كارگاه هاي امور لاستيك، تراشكاري، نقاشي، ماشين آلات، تصادفات و همچنین دفتر خدمات رفاه بازديد کرد و از نزدیک به بررسي درخواست های كاركنان پرداخت.