به مناسبت روز جهانی قدس صورت پذیرفت:

به مناسبت روز جهانی قدس صورت پذیرفت:

فضا سازی دفاتر و اتوبوس های سامانه تندرو 5

45 | یکشنبه 19 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو5؛ به مناسبت روز جهاني قدس و اعلام همبستگي با مردم مظلوم فلسطين ، سامانه نسبت به نصب بنر و تراکت در فضاهای در اختیار و همچنین بر روی اتوبوس هاي خطوط تندرو اقدام کرد.