به مناسبت ماه مبارك رمضان انجام شد:

به مناسبت ماه مبارك رمضان انجام شد:

درج کلام الهی بر روی دیوار سامانه تندرو2

62 | یکشنبه 19 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو2؛ به مناسبت ماه مبارك رمضان، روابط عمومي سامانه در تاریخ 17 اردیبهشت ماه نسبت به نوشتن کلام الهی بر روی ديوار ورودي ، اقدام کرد.