به مناسبت ماه مبارک رمضان صورت پذیرفت:

به مناسبت ماه مبارک رمضان صورت پذیرفت:

تقدیر از روزه اولی ها در سامانه تندرو 5

62 | دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو5؛ به مناسبت ماه مبارك رمضان، از فرزندان روزه اولی كاركنان، با اهدا لوح و كارت هديه، تقدیرشد.