هنوز مصوبه ستاد ملی کرونا منجر به تحویل اتوبوس نشده است

هنوز مصوبه ستاد ملی کرونا منجر به تحویل اتوبوس نشده است

69 | چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400


سید مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در حاشیه مراسم «آغاز عملیات اجرایی احداث نخستین قطعه از خط ۱۰ مترو تهران» درباره اقدامات حوزه اتوبوسرانی، گفت: هنوز مصوبه ستاد ملی کرونا منجر به تحویل اتوبوس نشده است. شاید در سال ۱۴۰۰، حدود هزار دستگاه به شهرداری تحویل داده شود که قابل تقدیر است اما شهرداری از محل منابع داخلی خود توانست ۲۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس را در سال گذشته وارد چرخه بهره برداری کند. هفته آینده نیز دو قرارداد در حوزه اتوبوسرانی نهایی خواهد شد که بیش از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در دو مرحله شش ماهه اول سال به بهره برداری برسد. همچنین دو فراخوان خرید اتوبوس در هفته آینده منتشر خواهد شد.

او با بیان اینکه شرکت مترو و اتوبوسرانی در دوران کرونا بیشترین ضرر را در کشور متحمل شده‌اند، گفت: به طور متوسط در شرایط کرونایی ۱۰۰ میلیارد تومان درحال ضرردهی هستیم.