به مناسبت ماه مبارک رمضان صورت پذیرفت :

به مناسبت ماه مبارک رمضان صورت پذیرفت :

توزیع بسته های افطاری ساده توسط سامانه تندرو 1

40 | چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو1؛ درراستاي اجراي طرح پويش ايران همدل درماه مبارك رمضان، پايگاه بسيج شهيد كاظمي سامانه ضمن تهيه بسته های افطاري ساده، در تاریخ 20 اردیبهشت ماه نسبت به توزيع بسته ها در منطقه محمود آباد خاور شهر اقدام کرد.