به مناسبت عید سعید فطر انجام شد:

به مناسبت عید سعید فطر انجام شد:

 توزيع شكلات بين کارکنان سامانه تندرو 1

67 | شنبه 25 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومي سامانه تندرو1؛ به مناسبت عيد سعيد فطر، اعضاي شوراي اسلامي كار سامانه ضمن رعايت پروتكل هاي بهداشتي نسبت به توزيع شكلات بین کارکنان و اتوبوسرانان اقدام کردند.