• تماس با مرکز تلفن : 54-77449051 (021)
 • شماره نمابر (فکس) دبیرخانه اداره مرکزی: 77447109 (021)
 • شماره پیام کوتاه : 13700000916
 • آدرس ایمیل: bus@tehran.ir
 • آدرس اداره مرکزی: میدان رسالت خیابان هنگام جنب بوستان الغدیر ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
 • شماره تماس : 77190914 (021)
 • شماره نمابر (فکس) : 77190918 (021)
 • آدرس: میدان رسالت ، خیابان هنگام ، جنب بوستان الغدیر ، ساختمان روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
 • ارسال ایده ها و مقالات: bus@tehran.ir
 • آدرس ایمیل امور رسانه: resaneh.bus.tehran@gmail.com
 • آدرس ایمیل امور نمایشگاه و بین الملل: int.ubct@gmail.com
 • شماره تماس : 77447108 (021)
 • شماره نمابر (فکس): 77195663 (021)
 • انتقادات و پیشنهادات: 1888
 • آدرس : میدان رسالت ، خیابان هنگام ، نرسیده به میدان الغدیر ، ساختمان شهدای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، طبقه 3 ، اداره کل بازرسی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
 • شماره تماس : 77447092 (021)
 • آدرس : میدان رسالت خیابان هنگام جنب بوستان الغدیر ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، طبقه 3، اداره کل حراست