افتخارات

حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا

انتخاب بعنوان عضو هیات مدیره و کسب کرسی در اتحادیه حمل و نقل ( حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا ) از سال 2018-2016

 

ISO 10002

سیستم مدیریت پیگیری شکایات مشتریان (ISO 10002)

 

ISO 10004

سیستم مدیریت اندازه گیری میزان رضایت مشتریان (ISO 10004)

 

ISO 14001

سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14001)

 

HSE

گواهینامه سیستم مدیریت سلاتمت، ایمنی و محیط زیست

HSE-MS Certificate

 

UITP

عضویت اتوبوسرانی تهران در اتحادیه UITP

 

UITP 2013

جایزه بهترین مدل کسب و کار از اتحادیه بین الملل حمل و نقل عمومی از اتحادیه UITP در سال 2013

 

GOLDEN CHARIOT

کسب تندیس ارابه طلایی (GOLDEN CHARIOT) از کشور روسیه به عنوان پیشرو در بخش حمل و نل مسافران درون شهری از اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی در سال 2012میلادی